[email protected] +90 (212) 655 65 57

Çevre Politikası

Şirketimiz, çevreye karşı sorumluluğunun bilincinde olup, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanmaktadır.

  • Ulusal çevre mevzuatına uymak,
  • Çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri en aza indirgemek,
  • Mal ve hizmet alımlarında çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek,
  • Atıkları minimuma indirmek ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
  • Uygun teknoloji seçimi ile enerjilerin tüketimini azaltmak,
  • Etkin üretimle fire oranlarının azaltılmasını sağlamak,
  • Hava ve su kirliliğini, gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitimler vermek ve çalışanlarımızı tasarruf tedbirlerine özendirmek,
  • Tedarikçilerimizi ve müşterilerimiz çevre sorumluluğu konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyetler başlatmak ve çevre koruma çalışmalarının sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesini sağlamak.