[email protected] +90 (212) 655 65 57

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Lithosan, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder. Bu sebeple; çalışma şartlarının daha sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak, sürekli iyileştirme, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmek ve önlemek öncelikli hedeflerimizdir.

  • İş sağlığı ve güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önlemler almak, gerekli hallerde düzeltici faaliyetleri başlatmak ve takip etmek,
  • Sıfır iş kazası hedeflenerek, iş sağlığı ve güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin belirlemek ve etkin kontrolü ile riskleri en aza indirgemek,
  • Mal ve hizmet alımlarında sağlığı ve güvenliğini risk altına almayacak ürün ve hizmetleri tercih etmek,
  • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda çalışanların da fikri alınarak katılımlarını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek,
  • Kurallara , prosedür ve talimatlara uyularak gerekli güvenlik ekipmanlarının kullanılmasını sağlamak, bilinçlendirmek ve bilgi vermek amacıyla eğitim verilmesi,
  • Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek.